Deze algemene (verkoop)voorwaarden gelden voor alle bestellingen via de online shop www.Tosialand.nl van Tosialand Krabpalen, Romerstrasse 66
47559 Kranenburg, Duitsland (hierna te noemen ‘Tosialand’), door consumenten in de zin van
artikel 13 van het burgerlijk wetboek.

 1. Bestelproces
  Tosialand biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent poezen en katten. Door te klikken op de knop bestelling plaatsen wordt een rechtsgeldige order geplaatst bij Tosiland.
 1. Afsluiten van overeenkomsten
  De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt
  vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met Tosialand wordt alleen bevestigd als Tosialand de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met
  bevestiging (verzendbevestiging).
 1. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling
  Bij de keus voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door Tosialand. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestelling bevestiging bevat ook onze betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een onze bankrekening DE10 3244 0023 0813 8323 00. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.
 1. Beperkte hoeveelheid
  De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheiden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan. De maximale bestelwaarde bedraagt € 1.500,00.
  Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.
  Voor meer informatie over de verzendkosten, klik hier.
  Tosialand levert niet aan btw-plichtige ondernemers, maar alleen aan consumenten.
  Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 2-6 dagen. Meer informatie over de verzending vind je hier.
  In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan Tosialand, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.
  In het geval dat Tosialand niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan Tosialand zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Tosialand zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval
  zal Tosialand de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Tosialand het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.
  In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de Tosialand klantenservice. Als resultaat heeft Tosialand de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het
  transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.
  De goederen blijven eigendom van Tosialand totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Tosialand niet toegestaan.
  Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de
  uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact
  opnemen met de Tosialand klantenservice . 
 2. Herroepingsvoorwaarden
  Herroepingsrecht
  Je hebt het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat jij of een andere door jou benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
  Om gebruik te maken van je herroepingsrecht moet je ons (Tosialand) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over jouw annulering van de overeenkomst informeren. Je kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier aanvragen per mail.
  Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.
 3. Gevolg van herroeping
  Als je de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van jou hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat jij een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we jouw mededeling van herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk) die je bij de oorspronkelijke transactie hebt
  gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met jou is overeengekomen. In geen geval worden er jou kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot je hebt aangetoond dat je de goederen retour hebt gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee
  het eerst plaatsvindt. Je hebt de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat jij ons hebt geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als je
  de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen retour hebt gezonden.
  Retouradres:
  Tosialand
  Romerstrasse 66
  47559 KranenburgTosialand draagt de kosten voor de retourzending van de goederen als je het pakket retourneert via onze retourservice en volgens de door ons verstrekte retourinstructies.
  Wil je een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij je om binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.
  Je bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan jou te wijten is. Je mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.
 4. Einde van de herroepingsvoorwaarden
  Uitzonderingen van herroepingsrecht
  Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van:
  goederen die niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht.Herroepingsformulier
  Model voor herroepingsformulier
  (Als je de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)
  “Aan Tosialand, info@tosialand-krabpalen.nl
  ”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
  goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
  Klantnummer:
  Ordernummer:
  Besteld op (*) / ontvangen op (*):
  Naam van de persoon / consument(en):
  Adres van de persoon / consument(en):
  Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)
  Datum
  _______________
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
  De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die u bij Tosialand koopt. Dit houdt in dat je als consument recht hebt op een deugdelijk product. Het product is of doet wat jij als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving
  op de specifieke productpagina.
 5. Goederen kunnen worden betaald met iDeal, Bancontact, creditcard, Paypal, op rekening of vooruitbetaling.
  Tosialand heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.
  Betaling via iDeal
  Als je kiest voor een betaling via iDeal, word je na het plaatsen en bevestigen van jouw order doorgestuurd naar een beveiligde internetomgeving van jouw eigen bank. Aldaar kun je de betaling afronden. Zodra dit gebeurd is,
  verstuurt Tosialand per omgaande jouw bestelling. 
 6. Achteraf betalen
  In geval van betaling op rekening, zal de klant het bedrag voldoen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij Tosialand.
  B. Vooruitbetaling
  Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Tosialand is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.Tevens bieden we de mogelijkheid direct te betalen via IDEAL, of PayPal
  Meer informatie over de vooruitbetaling, vind je op deze pagina.
  Bankgegevens:
  Tosialand AG
  Bank: Commerzbank
  Plaats: Kleve
  IBAN: DE10 3244 0023 0813 8323 00
  SWIFT (BIC): C0BADEFFXXX
  C. Betaling via creditcard
  In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week na verzending van de
  goederen (wij accepteren MasterCard, Visa, Diners Club en American Express).
  D. Betaling via PayPal
  Je kunt op Tosialand ook betalen met via jouw PayPal account.
  E. Rekeningen
  Tosialand heeft het recht om facturen aan de klant elektronisch te verzenden. Elektronische facturen worden per e-mail in PDF-formaat naar de klant verzonden. De gefactureerde omzetbelasting geeft de klant geen recht op aftrek van voorbelasting.
  Tosialand neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.
  Als de klant een overeenkomst aangaat met Tosialand en een electronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft Tosialand het recht dit electronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van
  het electronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar info@tosialand-krabpalen.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.
 7. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten
  Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Duitse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.
 8. Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 1 januari 2022.